aanleverspecificaties rapport wire-o

Aanleverspecificaties (NL)

 • Bestandstype: PDF.
 • Resolutie: Minimaal: 150 DPI. Aanbevolen: 300 DPI.
 • Afloop: ​3 mm.
 • Veiligheids marge: Plaats tekst en/of afbeeldingen 5 mm van de boven-, onder- en buitenrand van uw ontwerp. Gebruik 10 mm veiligheids marge aan de kant van de wire-o.
 • Snijtekens: Ja.
 • Fonts: Ingesloten.
 • Afwijkend formaat: Kies het eerste grotere formaat waarbinnen uw ontwerp valt (b.v. voor een ontwerp van 27 x 38 cm kiest u een A3 (29,7 x 42 cm).
 • Diep zwart CMYK waarde: C50 M40 Y40 K100
 • Volgorde pagina's: Sla uw bestand op als 1 PDF. 
  • Dubbelzijdig:
   • Pagina 1: Buitenzijde voorkant kaft.
   • Pagina 2: Binnenzijde voorkant kaft.
   • Pagina 3: Eerst pagina rechts.
   • Een-na-laatste pagina: Binnenzijde achterkant kaft.
   • Laatste pagina: Buitenzijde achterkant kaft.
  • Enkelzijdig:
   • Pagina 1: Buitenzijde voorkant kaft.
   • Binnenzijde voorkant kaft is blanco.
   • Pagina 2: Eerst pagina rechts.
   • Laatste pagina: Binnen- of buitenzijde achterkant kaft (geef dit aan in de opmerkingen in stap 2 van het bestelproces).
 • Kader: Als u een kader rondom het ontwerp gebruikt dient deze minimaal 3 mm te breed te zijn (exclusief bleed).

Instellingen (Download voorinstellingen):

 • Werkruimte bestand: CMYK
 • Kleurinstellingen
  • Kleurruimte:
   • RGB: sRGB
   • CMYK: Coated FOGRA39
   • Grijs: Dot gain 15%
   • Steunkleur: Dot gain 15%
  • Beleid voor kleurbeheer:
   • RGB: Ingesloten profiel behouden
   • CMYK: Uit
   • Grijs: Uit
 • Export instellingen:
  • PDF standaard: PDF/X-4-2010
  • Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)
  • Kleuromzetting: Geen omzetting

 

Submission Conditions (EN)

 • Filetype: PDF.
 • Resolution: Minimum: 150 DPI. Recommended: 300 DPI.
 • Bleed: ​3 mm.
 • Margins: Position text and/or images 5 mm from the upper, lower and outer edge of your design. Use 10 mm margin on the side of wire-o.
 • Cropmarks: Yes.
 • Fonts: Embedded.
 • Custom size: Choose the first size larger than the size of your design (for example, a design of 27 x 38 cm choose an A3 (29,7 x 42 cm).
 • Rich black CMYK value: C50 M40 Y40 K100
 • Page order: Save your file as 1 PDF. 
  • Double sided:
   • Page 1: Outer side front cover.
   • Page 2: Inner side front cover.
   • Page 3: First page right.
   • Second last page: Inner side back cover.
   • Last page: Outer side back cover.
  • Single sided:
   • Page 1: Outer side front cover.
   • Inner side front cover is blank.
   • Page 2: First page right.
   • Last page: Inner or outer side back cover (mention your preference in the comment section in step 2 of the ordering process).
 • Border: When using a border in your design the minimum of its width is 3 mm (excluding bleed).

Settings (Download presets):

 • Working space file: CMYK
 • Color Settings:
  • Color working space:
   • RGB: sRGB
   • CMYK: Coated FOGRA39.
   • Gray: Dot gain 15%.
   • Spot color: Dot gain 15%
  • Color management policies:
   • RGB: Preserve embedded profiles
   • CMYK: Off
   • Grey Off
 • Export settings:
  • PDF standard: PDF/X-4-2010
  • Compatibility: Acrobat 7 (PDF 1.6)
  • Color conversion: None
customer support

Templates InDesign 

  Werktekening InDesign  Template A3 liggend Werktekening InDesign  Template A6 staand    
  Werktekening InDesign  Template A4 staand  Werktekening InDesign  Template A6 liggend  
  Werktekening InDesign  Template A4 liggend Werktekening InDesign  Template Vierkant M  
  Werktekening InDesign  Template A5 staand Werktekening InDesign  Template Vierkant L  
  Werktekening InDesign  Template A5 liggend Werktekening InDesign  Template Vierkant XL