Disclaimer

Printerpro.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. PrinterPro.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht

De volledige website is het exclusieve eigendom van Printerpro.nl. Priinterpro.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van PrinterPro.nl valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • De eigenaar: PrinterPro.nl;
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website waarvan deze pagina die u thans bekijkt onderdeel is. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de PrinterPro.nl met de grootste zorg samengesteld, doch, PrinterPro.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. PrinterPro.nl is niet verantwoordelijk voor getoonde content op de aan deze website gekoppelde bestanden.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Terug