Handleiding kaft Softcover

1. De Kaft

De omslag (kaft) van je boek betreft een volledige spread daarop de achterkant links, de voorkant rechts en de rug in het midden. De meest eenvoudige methode voor het opmaken van je omslag is de rugdikte bepalen aan de hand van de tabel en vervolgens, indien je gebruik maakt van een standaard formaat, de bijbehorende InDesign template downloaden. Heb je een afwijkend formaat dan kan je de de totale breedte en hoogte van je omslag zelf berekenen aan de hand van de formule.

1.1 Rugdikte

De dikte van de rug is afhankelijk van het aantal pagina's en de papiersoort. Raadpleeg de tabel voor het bepalen van de rugdikte in mm.

Let op: het aantal pagina's is het aantal pagina's van je PDF en dus niet het aantal spreads.

Kies uit de volgende opties aan de hand van het formaat van je boek:

1. Standaard formaat: download de InDesign templates en kies de kaft aan de hand van de rugdikte.

2. Afwijkend formaat: bereken de totale breedte en hoogte van je omslag aan de hand van de formule.

download templates button 

Vel vs. pagina'sHoutvrij matHoutvrij gesatineerdMC matHoutvrij glossyBiotop matBalance matBalance gesatineerd
vel pagina's  90 g/m² 135 g/m² 90 g/m² 135 g/m²  90 g/m²  135 g/m²  90 g/m²  135 g/m²  90 g/m²   135 g/m²   90 g/m²   135 g/m² 90 g/m² 135 g/m²
 12  24 3 4 3 4 3 4 3 3 4  3 4 3 3
20  40 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 4
 30  60 6 7 5 6 5 6 4 5 6 7 5 7 4 5
 40  80 7 8 6 7 5 7 5 6 7 8 7 9 5 6
 50 100 8 10 7 8 6 8 6 7 8 10 8 10 6 7
 60 120 9 11 8 10 7 10 6 8 9 11 9 12 7 8
 70 140 10 13 9 11 8 11 7 9 10 13 10 14 7 9
 80 160 12 14 10 12 9 12 8 10 11 14 11 15 8 10
 90 180 13 16 11 13 10 14 8 11 13 16 12 27 9 11
100 200 14 18 12 15 11 15 9 12 14 17 13 19 10 12
110 220 15 19 13 16 12 16 10 13 15 19 14 20 10 13
120 240 17 21 14 17 12 17 11 14 16 20 16 22 11 14
130 260 18 22 15 18 13 19 11 16 17 22 17 23 12 15
140 280 19 24 16 20 14 20 12 17 18 23 18 25 13 16
150 300 20 25 17 21 15 21 13 18 20 25 19 27 14 17
160 320 21 27 18 22 16 23 13 19 21 26 20 28 14 18
170 340 23 29 19 23 17 24 14 20 22 28 21 30 15 19
180 360 24 30 20 25 18 25 15 21 23 30 22 32 16 20
190 380 25 32 21 26 19 27 15 22 24 31 23 33 17 21
200 400 26 33 22 27 19 28 16 23 25 33 25 35 17 22

1.2 Formule voor het berekenen van het formaat van je omslag

Gebruik de volgende formule voor het berekenen van de totale breedte en totale hoogte van je kaft:

X = Totale breedte
Y = Totale hoogte
 
A = Breedte gekozen formaat
B = Rugdikte in mm (zie tabel)
C = Hoogte gekozen formaat
 
Formule:
X = A + B + A
Y = C

 

Indien je de dikte van de rug hebt bepaald aan de hand van de tabel kan je de totale breedte en hoogte bepalen van je omslag. 

Bekijk onderstaand rekenvoorbeeld ter verduidelijking.

 

 

1.3 Rekenvoorbeeld

Type: softcover boek
Formaat: A4 liggend (297 x 210 mm)
Aantal pagina's: 200
Papiersoort: Houtvrij mat 135 g/m²
 
De breedte van het gekozen boekformaat is 297 mm.
 
De rugdikte (zie tabel) is 18 mm.
 
De hoogte van het gekozen boekformaat is 210 mm.
 
Invullen geeft:
X= 297 + 18 + 297 = 612 mm 
Y= 210 mm

 

 

Opmaak Softcover Kaft

 
Let Op

LET OP! In het geval van een dubbelzijdige kaft komt bij de 2e pagina links de binnenkant van de voorkant en rechts de binnenkant van de achterkant (zie Voorbeeld 1.1). Zowel de rug als 3 mm aan weerszijde mogen hierbij niet bedrukt worden.  

Let Op

LET OP! Een dubbelzijdige kaft is mogelijk tot een boekhoogte van 29,7 cm. Dat betekent dat bij STAAND A3 een dubbelzijdige kaft niet mogelijk is en de binnenzijde van de kaft dus niet bedrukt kan worden.