aanleverspecificaties flyers

Aanleverspecificaties (NL)

 • Bestandstype: PDF, JPG/JPEG of TIFF.
 • Resolutie: Minimaal: 150 DPI. Aanbevolen: 300 DPI.
 • Afloop: ​3 mm.
 • Veiligheids marge: Plaats tekst en/of afbeeldingen 5 mm van de rand van uw ontwerp. 
 • Snijtekens: Ja.
 • Fonts: Ingesloten.
 • Afwijkend formaat: Kies het eerste grotere formaat waarbinnen uw ontwerp valt (b.v. voor een ontwerp van 27 x 38 cm kiest u een A3 (29,7 x 42 cm).
 • Diep zwart CMYK waarde: C50 M40 Y40 K100
 • Dubbelzijdig: Sla uw bestand op als 1 PDF met pagina 1 als voorkant en pagina 2 als achterkant.
 • Kader: Als u een kader rondom het ontwerp gebruikt dient deze minimaal 3 mm te breed te zijn (exclusief bleed).
 • Variabel printen: Upload voor elk ontwerp een aparte PDF. Wat is variabel printen?

Instellingen (Download voorinstellingen):

 • Werkruimte bestand: CMYK
 • Kleurinstellingen
  • Kleurruimte:
   • RGB: sRGB
   • CMYK: Coated FOGRA39
   • Grijs: Dot gain 15%
   • Steunkleur: Dot gain 15%
  • Beleid voor kleurbeheer:
   • RGB: Ingesloten profiel behouden
   • CMYK: Uit
   • Grijs: Uit
 • Export instellingen:
  • PDF standaard: PDF/X-4-2010
  • Compatibiliteit: Acrobat 7 (PDF 1.6)
  • Kleuromzetting: Geen omzetting

 

Submission Conditions (EN)

 • Filetype: PDF, JPG/JPEG of TIFF.
 • Resolution: Minimum: 150 DPI. Recommended: 300 DPI.
 • Bleed: ​3 mm.
 • Margins: Position text and/or images 5 mm from the edge of your design.
 • Cropmarks: Yes.
 • Fonts: Embedded.
 • Custom size: Choose the first size larger than the size of your design (for example, a design of 27 x 38 cm choose an A3 (29,7 x 42 cm).
 • Rich black CMYK value: C50 M40 Y40 K100
 • Double sided: Save your file as 1 PDF with page 1 as the front and page 2 as the back of your design.
 • Border: When using a border in your design the minimum of its width is 3 mm (excluding bleed).
 • Variable printing: Upload a separate PDF for each design. What is variable printing?

Settings (Download presets):

 • Working space file: CMYK
 • Color Settings:
  • Color working space:
   • RGB: sRGB
   • CMYK: Coated FOGRA39.
   • Gray: Dot gain 15%.
   • Spot color: Dot gain 15%
  • Color management policies:
   • RGB: Preserve embedded profiles
   • CMYK: Off
   • Grey Off
 • Export settings:
  • PDF standard: PDF/X-4-2010
  • Compatibility: Acrobat 7 (PDF 1.6)
  • Color conversion: None
customer support

Templates InDesign 

  Werktekening InDesign  Template A3+ staand Werktekening InDesign  Template A7 staand   Werktekening InDesign  Template A6 large staand
  Werktekening InDesign  Template A3+ liggend  Werktekening InDesign  Template A7 liggend Werktekening InDesign  Template A6 large liggend 
  Werktekening InDesign  Template A3 staand Werktekening InDesign  Template A8 staand Werktekening InDesign  Template A7 large staand
  Werktekening InDesign  Template A3 liggend Werktekening InDesign  Template A8 liggend Werktekening InDesign  Template A7 large liggend
  Werktekening InDesign  Template A4 staand Werktekening InDesign  Template A4 large staand Werktekening InDesign  Template Vierkant XL
  Werktekening InDesign  Template A4 liggend Werktekening InDesign  Template A3 large liggend Werktekening InDesign  Template Vierkant L
  Werktekening InDesign  Template A5 staand Werktekening InDesign  Template A5 large staand   Werktekening InDesign  Template Vierkant M
  Werktekening InDesign  Template A5 liggend Werktekening InDesign  Template A5 large liggend   Werktekening InDesign  Template Vierkant S
  Werktekening InDesign  Template A6 staand Werktekening InDesign  Template Din large staand   Werktekening InDesign  Template Banner staand
  Werktekening InDesign  Template A6 liggend Werktekening InDesign  Template Din large liggend   Werktekening InDesign  Template Banner liggend