jobs/customer-support

CUSTOMER SUPPORT AGENT | 4 DAGEN / 36 UUR

Printerpro.nl is een innovatief en dynamisch (online) digitale printservice in hartje Rotterdam met showrooms in het centrum van Delft en Den Haag. We produceren alles in-house, op onze productielocatie in het World Trade Center Rotterdam, en staan bekend om onze sterke service, kwaliteit en flexibiliteit.

Wij drukken boeken, posters, flyers, bouwtekeningen en stickers. Maar bovenal bieden we service aan onze klanten. Daarnaast zijn we continu bezig met innoveren, we staan nooit stil met het verbeteren en vernieuwen van onze producten en services.

Wanneer er zich een vraag voordoet, aanvullende informatie nodig is of er iets mis gaat tijdens het proces, zijn wij er om onze klanten te helpen.

Wat ga je doen?

Als customer support team zijn wij het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en de verbinding tussen de klant en de rest van het bedrijf, waarbij we de balans tussen de verschillende behoeften afwegen.

 • Je helpt klanten met vragen en geeft advies over onze producten en services; van het kiezen van de beste printtechnieken en afwerkopties tot het aanleveren van digitale ontwerpen.
 • Je plaatst bestellingen voor klanten met een speciaal verzoek of een op maat gemaakt product en houdt deze in het oog zodat je zeker weet dat alles vlekkeloos verloopt.
 • Je maakt offertes op maat voor speciale verzoeken en volgt deze op.
 • Je communiceert lopende zaken met collega's van de productieafdeling, management en je eigen team op heldere en accurate wijze.
 • Wanneer zich een probleem of klacht voordoet, handel je deze op professionele wijze af en zoek je naar een passende oplossing. Soms betekent dit out-of-the box denken. Samen met je collega’s kijk je hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen of verbeteren.
 • Je zorgt samen met jouw team dat de showrooms op orde zijn. Je bent verantwoordelijk voor de uitstraling van de locatie, bestellingen die worden afgehaald en de afhandeling van retourpakketten.

Waarom zijn wij een match?

 • Je woont bij voorkeur in Delft of Den Haag en houdt van de afwisseling van het werken op 3 locaties.
 • Je bent super klantvriendelijk en kan helder communiceren; Weten hoe en wanneer de juiste vragen te stellen is hierbij essentieel.
 • Je bent een echte teamspeler; Door goed samen te werken met je collega’s kom je als team tot betere resultaten. Hulp durven vragen en helpen waar nodig is hier een belangrijk onderdeel van.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en vooruitziende blik; Een afwachtende houding is niets voor jou, jij ziet mogelijke scenario’s al aankomen voordat deze zich voordoen.
 • Je kunt snel schakelen wanneer de situatie daarom vraagt; Van het adviseren van een klant bij de eerste bestelling tot het oplossen van last-minute klachten; Je laat je niet van de wijs brengen en weet het overzicht te houden.
 • Je bent nieuwsgierig en oplossingsgericht; Je zegt nooit "nee" tegen een goed raadsel.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Engels en Nederlands (is een pré); Hoewel vloeiend Nederlands de voorkeur heeft, is het een must om minimaal een gesprek te kunnen voeren en begrijpen.
 • Je hebt ervaring met Adobe ontwerpprogramma's; Hoewel dit geen dealbreaker is, is dit altijd handig wanneer je met klanten praat.

Bonuspunt :

Wij zoeken iemand voor de maandag en vrijdag. We zijn flexibel in het plannen van de derde werkdag.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Een salaris van € 2237,04 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • 8% vakantiegeld.
 • Een jaarlijkse bonus van 1% van het bruto jaarsalaris.
 • 20 euro p/maand bijdragen aan een fitness/sport abbonement.
 • 5 weken vakantie (waarvan 1 week bovenwettelijk)
 • Pensioenopbouw in het Grafisch Pensioen Fonds
 • Reiskostenvergoeding van € 0,19 p/km.

Tenslotte…

 • Je komt terecht in een gezellig en levendig bedrijf met een sterke focus op groei en verbetering.
 • Er is volop ruimte om je te ontwikkelen; eigen initiatieven worden altijd aangemoedigd.
 • Teamuitjes, borrels en de kans om te schitteren tijdens karaoke-avonden.
 • Relaxte omgeving met een hecht team van fijne collega's.
 • Deze parttime baan heeft de potentie om een fulltime baan te worden. Dit is geen must.
 • Werkplek in het hart van Rotterdam, Delft en Den Haag.
Mail je sollicitatiebrief met C.V. naar jobs@printerpro.nl t.a.v. Mikal Zambrano en o.v.v. Vacature Customer support agent.
 

Hoe een dag op kantoor eruit ziet...

Het is 15.10 uur.  -   De deadline voor het plaatsen van een bestelling met levering op dezelfde dag is zojuist verstreken. Terwijl je bezig bent met een belangrijke offerte voor het printen van een groot aantal sticker welke gemonteerd moeten worden op de voorgevel van een bedrijfspand, gaat de telefoon….  -   Gabriella, architecte bij een internationaal bureau, is in paniek. Ze heeft 40 softcover boeken nodig voor een belangrijke last-minute presentatie van een project. Je checkt snel met je collega's van productie of dit haalbaar is, stelt Gabriella gerust en samen plaats je via onze website een bestelling waarbij geen detail over het hoofd wordt gezien.  -   Hierna bel je meteen Cycloon fietskoeriers op om een tijdstip in de namiddag af te spreken om de boeken te laten bezorgen.  -   Als je de telefoon ophangt staan ​​er twee mensen aan de balie in de showroom die advies willen over verschillende materialen voor een menukaart. Ze hebben net een nieuw restaurant geopend en je begrijpt hoe belangrijk dit voor hen is.   -  Je laat ze de verschillende mogelijkheden zien, controleert direct of het bestand correct is aangemaakt en plaatst samen met hen de bestelling.  -   Het is bijna tijd om af te sluiten, je checkt met je collega's of er vandaag of morgenochtend belangrijke taken zijn, en na het beantwoorden van de laatste emails in ons ticket systeem, zet je je computer uit, tevreden met de resultaten van vandaag.

Solliciteer op deze vacature

CUSTOMER SUPPORT AGENT | 4 DAYS / 36 HRS

Printerpro.nl is an innovative and dynamic digital printing company in the heart of Rotterdam with showrooms in the center of Delft and The Hague. We produce everything in-house, on our production floor in the World Trade Center Rotterdam. We are well known for our strong service, quality and flexibility.

At printerpro.nl we print books, posters, flyers, architectural plans and stickers, among others. But more than anything, we offer a service to our clients. In addition, we are constantly innovating, which means that we always dare to go one step further with the renewal of our products and services.

When a question arises, additional information is needed, or something goes wrong along the process, we are there to help our customers.

What would you do?

As a customer service team, we are the connection between the customer and the rest of the company and weigh the balance between the different needs.

 • You help customers with all their questions about our products and services; from choosing the best printing techniques and finishing options to advising on how to get the most out of your digital files and export settings.
 • You place orders for special requests or custom products, and keep an eye on them to make sure everything runs smoothly.
 • You make custom quotes for special requests and follow-up on them.
 • You keep production colleagues, management and your own team informed on the status of orders in progress, maintaining clear and precise communication.
 • When a problem or complaint arises, you handle it professionally and seek the best solution. Sometimes this means looking for an out-of-the-box answer. It is also crucial to collect information, together with your colleagues, on how we can prevent this from happening in the future.
 • You and the team make sure the showrooms are up to scratch; We take care of the organization, cleanliness and appearance, and the handling of return packages and pickup orders.

Why are we a match?

 • You preferably live in Delft or The Hague and enjoy the change of scenery while working from our 3 locations.
 • You are super customer friendly and able to communicate clearly; Knowing how and when to ask the right questions is essential.
 • You are a true team player; Working hand in hand with colleagues towards the same goals.
 • You have a practical and foresighted mindset; Anticipating scenarios is useful when advising a client.
 • You are able to switch gears as needed; Advising a customer on their first order and resolving last-minute printing complaints prove not to be a challenge for you. You enjoy being part of a dynamic work environment.
 • You are curious and solution-oriented; You never say “no” to a good riddle.
 • You are fluent in English (required) and Dutch (preferred): written and spoken; While fluency in Dutch is preferred, having the level to understand a conversation is crucial.
 • You have experience with Adobe design programs; Although this is not a deal breaker, it is always helpful when talking to clients.

Bonus point:

 • We are looking for someone who can work on Mondays and Fridays. We are flexible to plan the third day of work.

What can you expect from us?

 • A salary of € 2237,04 gross per month based on a 36 hour working week.
 • 8% holiday allowance.
 • An annual bonus of 1% of gross annual salary.
 • 20 euro per month contribution to your fitness subscription.
 • 5 weeks of holidays (1 extra week above what is required by law).
 • Pension accrual in the Grafisch Pensioen Fonds.
 • Travel allowance program equivalent to € 0.19 p/km. 

And last but not least…

 • You will join a friendly and vibrant company with a strong focus on growth and improvement.
 • There is plenty of room to develop; own initiatives are always encouraged.
 • Team outings, drinks and the chance to shine during karaoke nights.
 • Relaxed environment with amazing colleagues.
 • This part-time job has the potential to become a full-time one. But not required.
 • Workplace in the heart of the main Dutch cities.
 • There is flexibility to create a schedule together for your working hours.

Mail your cover letter with C.V. to jobs@printerpro.nl attn. Mikal Zambrano and  under reference Vacancy Customer Support agent.

What a day at the office looks like…

It's 3:10 p.m.  -   The deadline for placing an order with same-day delivery has just passed. While working on an important quote to print and installing custom stickers at the entrance of a commercial building, the phone rings…   -   Gabriella, an architect for an international firm, is in a panic. She needs 40 soft-cover books for an important last-minute project presentation.   -  You quickly check with your production colleagues if this is feasible, then you reassure Gabriella and proceed to place an order together via our website, making sure no detail slips away.   -   Afterwards you call Cycloon bike courier to collect the books in the late afternoon.  -  When you hang up the phone, there are two people at the desk who want advice on materials for a menu. They just opened a new restaurant and you understand how important this is to them.   -   You show them the different options, immediately check if the file has been created correctly and place the order together with them.   -   It's almost time to close, you check with your colleagues if there are still important tasks due today or tomorrow morning, and after answering the last emails in our system, you turn off your computer, satisfied with today's results...

Apply for this vacancy